Push

In de regio

Na de kick off op 10 oktober 2013 is het project verder gegaan in 5 regio's (zuid, noord, oost, west en midden) in het land. Daar hebben de professionals aan de hand van de verhalen van werk(zoek)enden in focusgroepen met elkaar het inspiratieboek gebouwd. In elke regio werden drie bijeenkomsten van ieder 4 uur georganiseerd in een tijdsbestek van 2 tot 3 maanden. De professionals kregen tussendoor ook opdrachten mee naar huis. De focusgroepen hebben plaatsgevonden in de periode november 2013 - april 2014.

Hier vindt u een overzicht van alle deelnemers in de regio per beroepsgroep. 
Hier vindt u een compleet overzicht van de huiswerkopdracht naar de tweede bijeenkomst. 
Hier vindt u een compleet overzicht van de huiswerkopdracht naar de derde bijeenkomst. 

Hier vindt u het overzicht van de wetenschap KCVG. 
Hier vindt u de samenvatting van de bestaande best practices en evidence.

 

Noord

 

Oost

In de regio Oost hebben de drie bijeenkomsten reeds plaatsgevonden. 

Uit deze bijeenkomsten zijn de volgende werkdocumenten ontstaan:
Huiswerkopdracht naar tweede bijeenkomst
Flappen van tweede bijeenkomst
Huiswerkopdracht naar derde bijeenkomst
Flappen van derde bijeenkomst

Initiatieven vanuit de regio: 
Vanuit het project Mensen Met Mogelijkheden, UWV en de bedrijfsanalyses bij ProPersona. Resultaat van deze bijeenkomsten is:

  • Een bedrijfsanalyse bij ProPersona. Wij hebben hier 4 afdelingen geanalyseerd: Pompekliniek in Zeeland, HR-Administratie in Wolfheze, LZO Valkenberg Nijmegen en LZO Wolfheze. Resultaat (concept) analyse totaal voor 13,5 fte aan elementair werk gevonden. Eindpresentatie bedrijfsanalyse februari/maart 2015.
  • ProPersona kan IPS-trajecten uitvoeren die door het UWV bekostigd kunnen worden. Hiervoor moet ProPersona een aanmeldingsformulier invullen waarbij zij bepaalde zaken moeten aantonen bv dat er gekwalificeerde IPS-trajectbegeleiders zijn om deze trajecten uit te voeren. De opleiding moet nog plaatsvinden.
  • We hebben de doelgroep (wajong) die door het ACT wordt begeleid door gesproken met als resultaat bijeenkomst op 24-02 om de bemiddelbare klanten bij ons in “beeld” te brengen voor bemiddeling. Doelstelling vanuit ProPersona is in 2015 voor 12 klanten betaald werk te vinden.
 

Zuid

 

West

In de regio West hebben de drie bijeenkomsten reeds plaatsgevonden. 

Uit deze bijeenkomsten zijn de volgende werkdocumenten ontstaan:
Flappen van eerste bijeenkomst
Huiswerkopdracht naar tweede bijeenkomst
Fotoverslag van tweede bijeenkomst
Huiswerkopdracht naar derde bijeenkomst
Flappen van derde bijeenkomst

Initiatieven uit de regio: 
Elevator pitch: Goedemorgen, Ik ben Myla Barendregt,  organisatie psycholoog en werk(zoek)enden. Ik wil mensen en organisaties optimaal tot hun recht laten komen. Daarom hebben twee collega’s en ik in Leiden een Platform opgericht, Platform ‘Samen Werken’. Het is voortgekomen uit het project MMM – Mensen met Mogelijkheden waar we aan deelnamen in  2013/’14. Met de mensen van de ronde tafel waar aan wij zaten, hebben we een Missie opgesteld, namelijk dat over 10 jaar, tenminste 100 werkgevers in Leiden geïnspireerd en bereid zouden zijn om mensen met een  psychische kwetsbaarheid èn mogelijkheden, aan te nemen en dat daarbij zowel  de werkgever als de werknemer zou worden begeleid. Dat zo een win-win situatie zou kunnen ontstaan. Aan het platform doen  mensen uit verscheidene beroepsgroepen mee zoals  artsen, psychologen, arbeids- en werk(zoek)enden, ondernemers, trainers en coaches. 17 maart aanstaande is onze derde bijeenkomst. Daarin spreken gastsprekers en wisselen deelnemers  ideeën en ontwikkelingen uit. Het is een klein platform en initiatief, maar mijn motto is: Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke en ten slotte komt het onmogelijke voor elkaar! Dank u wel.
Voor meer informatie over het Platform Samen Werken verwijzen wij u naar onze facebookpagina

 

Midden