Push

Werkgevers

‘Mensen Met Mogelijkheden’ voor werkgevers

Werk en psychische kwetsbaarheid
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk. Daarop ligt de focus van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Verwezenlijken van dit doel vraagt inzet van alle betrokkenen, ook de werkgevers.

Project MMM
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Het leverde een inspiratieboek op dat de ervaringen beschikbaar maakt voor iedereen, ook voor werkgevers.Rol werkgevers
Werkgevers spelen een cruciale rol bij het werken van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het zijn immers hun organisaties en bedrijven waarin mensen met een psychische beperking een plaats moeten vinden. De werkgevers die in dit inspiratieboek aan het woord komen laten zien dat dat kan. In veel gevallen kwamen zij - vaak min of meer bij toeval - in aanraking met iemand met een psychische kwetsbaarheid, waarin zij niettemin kwaliteiten zagen die samenwerking mogelijk maakten. In sommige gevallen pasten zij de bedrijfsvoering op arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan. In alle gevallen gingen zij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerker. En in al deze gevallen pakte de samenwerking goed uit, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Ervaringsverhalen
In de 16 ervaringsverhalen komen zowel werk(zoek)enden als werkgevers aan het woord. De werkgevers laten zien dat ze in de eerste plaats ondernemer zijn en blijven. Dat mensen met psychische kwetsbaarheid prima binnen hun organisatie kunnen functioneren, zolang uitgegaan wordt van hun kwaliteiten en ze de tijd en ruimte krijgen om in hun werk te groeien. Soms is het nodig om het werk wat extra te structureren en ze op bepaalde punten wat extra ondersteuning te bieden, al dan niet vanuit professionele hoek. Maar als deze twee dingen in het oog gehouden worden – uitgaan en benutten van kwaliteiten, oog en aandacht voor kwetsbaarheden – kunnen ze net als iedere andere werknemer een waardevolle aanvulling zijn voor de organisatie.

Samen ver komen
Samen kunnen we ver komen. Met gebundelde krachten is succes beter geborgd. Hoe groter de kring van betrokken, hoe groter de kans van slagen. Op elke plek in Nederland kunnen werk(zoek)enden, professionals en werkgevers zich verenigen en samen met dit inspiratieboek aan de slag gaan om een eigen veranderagenda te maken.

Conclusies en aanbevelingen
De verhalen in dit inspiratieboek laten zien dat werkgevers die mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst namen bijna allemaal een bijzondere persoonlijke ervaring hadden die hen het laatste zetje gaf. De menselijke kant van de ondernemer werd geraakt, maar de ondernemer bleef ook ondernemer. Geen ‘soft gedoe’, maar open en rechttoe rechtaan met elkaar in gesprek blijven en alert zijn op het functioneren van de werknemer. De arbeidsplek was integraal onderdeel van het herstel en groeiproces van de mens met psychische kwetsbaarheid.

Aan werkgevers bevelen wij aan een lerende context te bieden. En de talenten te gebruiken die er zijn. Pas werkprocessen zo aan dat meer mensen een kans krijgen om in jouw bedrijf te werken. Kijk in je eigen organisatie naar de mogelijkheden om mensen met psychische kwetsbaarheid te begeleiden, zodat deze doelgroep ook in jouw bedrijf kan komen te werken en zich als mens gelijkwaardig bejegend voelt. Er liggen kansen voor oudere werknemers om een rol te spelen in die begeleiding. Zoek andere werkgevers op.

Samenvatting voor werkgevers

 

Het Inspiratieboek

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen is klaar! 

U kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link
of klikt u op de voorkant van het boek hiernaast. 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie
U kunt hier het persbericht downloaden

Er zijn ook drie samenvattingen beschikbaar
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor werk(zoek)enden

 

Magazine

We hebben ook een MMM…magazine. Een informatief blad over Mensen Met Mogelijkheden met:

  • Het succes van het Inspiratieboek
  • Ervaringsverhalen
  • Tips voor de praktijk
  • Online training van start
  • De mening van staatssecretaris Jetta Klijnsma
  • Verbindend samenwerken.

Als je het magazine niet alleen wil downloaden maar ook op papier wil ontvangen stuur dan een mail naar info@MMM-mensenmetmogelijkheden.nl