Push

Professionals

Beweging Mensen met Mogelijkheden
Professionals willen hun handelen meer richten op (behoud van) betaald werk als onderdeel van interventies en behandeling. Dat betekent meer focus op mogelijkheden, minder op beperkingen, bij alle betrokkenen:

  • De professionals die zich met de ondersteuning en begeleiding van ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ bezighouden.
  • De ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ zelf, die vaak meer regie kunnen nemen dan ze zichzelf realiseren.
  • De werkgevers, waar de mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk gaan.


De beweging MMM daagt professionals uit om samen met werk(zoek)enden en werkgevers in actie te komen. De gezamenlijk ontwikkelde producten binnen de beweging MMM - inspiratieboek, magazine, online training, Masterclass, workshop, Platform SamenWerken - stellen iedereen in staat om samen of ieder voor zich de vier stappen van het project MMM te doorlopen, te weten: verdiepen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken.

MMM heeft ook een methodiek om goed samen te werken opgeleverd: gedeelde visie, doelstellingen en kwaliteiten, goede communicatie en context. 
Van hieruit is ook een lokaal initatief voortgekomen: Platform SamenWerken in Leiden. 
Professionals kunnen lid worden van de LinkedIn groep Mensen met Mogelijkheden. 


Het doorlopen van de stappen kan zowel door individueel de opdrachten te maken, maar het kan ook in groepsverband, met collega's uit de eigen organisatie of beroepsgroep of met andere collega's in de regio. Dat kan een ieder doen aan de hand van het inspiratieboek of magazine, maar ook via de online training of training. 

Collega-professionals in focusgroepen in vijf regio’s zijn hierin al voorgegaan. Hun ervaringen zijn opgenomen in het inspiratieboek en magazine. Met het doorlopen van de stappen vindt een shift in mindset plaats: van beperkingen naar mogelijkheden. In de vijf regio’s is het beginpunt steeds geweest: het verhaal van de mens in kwestie, de werk(zoek)ende met een psychische kwetsbaarheid, en het verhaal van de werkgever. Deze verhalen zijn opgenomen. Vervolgens zijn de dromen en acties van de professionals opgetekend. Bovendien is een verbinding gemaakt met wat er vanuit de (wetenschappelijke) literatuur en vanuit onderzoek bekend is over effectieve interventies en aanpakmethoden.

 

Samenvatting

Mensen met mogelijkheden zijn wij allemaal. Als we in die tendens elkaar bejegenen kunnen we de arbeidsparticipatie beter bevorderen. Wij komen vanuit het project met de volgende conclusies en aanbevelingen en geven ze de individuele professionals en de professionals in de regio mee. 

Samenvatting methodieken


Voor de individuele professional
Neem het inspiratieboek, het magazine ter hand en mee in de dagelijkse praktijk. Volg een training. Gewoon om het te gaan doen! Dit inspiratieboek is een kans voor elke professional om tot een verandering van mindset te komen. Zodat je niet meer alleen kijkt naar de beperkingen van een persoon, maar ook naar de mogelijkheden. Luister vooral naar de mens met psychische kwetsbaarheid en bejegen hem of haar als gelijkwaardig mens. Toon je lef als professional en ga naast de werk(zoek)ende en de werkgever staan. Zoek samen met de werk(zoek)ende de lokale ondernemers op en raak ze in het hart. Zoek vanuit de gezamenlijke kracht de weg naar arbeidsparticipatie. Wees je bewust van de energie die het genereert op de werkvloer als je op deze manier de mogelijkheden van mensen en werk benut. En wees daar trots op.

Voor professionals in regio
Verbind lokaal. Daar waar de professionals werken, wonen en leven, zijn de werk(zoek)enden en zijn ook de werkgevers met de banen. Wij roepen dus alle professionals op om van nu af aan de werk(zoek)enden bij acties te betrekken. Wij raden professionals in de regio aan om met elkaar aan de slag te gaan door middel van multidisciplinaire trainingen en met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Het inspiratieboek biedt daar twee werkmethoden voor. Zoek elkaar op, wissel uit, ontmoet elkaar en droom over een wereld die wij met elkaar beter inrichten. Houd aftrapsessies in de arbeidsmarktregio. Als resultaat van het project MMM in West ontstond zo’n initiatief in Leiden: Platform SamenWerken.
Daar kwamen een aantal lokale organisaties en professionals bijeen om een start te maken met een veranderagenda. Binnen MMM was de vonk ontstaan en reikten enkele professionals en ewerk(zoek)enden elkaar de hand. Zonder de bevlogen werk(zoek)ende en de bevlogen professional die de kar gingen trekken was dit nooit ontstaan. De kracht zit hem in de verbinding van de professional met de werk(zoek)ende.

Er zijn drie samenvattingen beschikbaar:
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor werk(zoek)enden

 

Het Inspiratieboek

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen! 

Je kan het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link
of klik op de voorkant van het boek hiernaast. 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie en geeft voorbeelden in de regio. 
 

 

Magazine

We hebben ook een MMM…magazine. Een informatief blad over Mensen Met Mogelijkheden met:

  • Het succes van het Inspiratieboek
  • Ervaringsverhalen
  • Tips voor de praktijk
  • Online training van start
  • De mening van staatssecretaris Jetta Klijnsma
  • Verbindend samenwerken.

Als je het magazine niet alleen wil downloaden maar ook op papier wil ontvangen stuur dan een mail naar info@MMM-mensenmetmogelijkheden.nl

 

In de regio

Na de kick off op 10 oktober 2013 is het project verder gegaan in 5 regio's (zuid, noord, oost, west en midden) in het land. Daar hebben de professionals aan de hand van de verhalen van werk(zoek)enden in focusgroepen met elkaar het inspiratieboek gebouwd. In elke regio werden drie bijeenkomsten van ieder 4 uur georganiseerd in een tijdsbestek van 2 tot 3 maanden. De professionals kregen tussendoor ook opdrachten mee naar huis. De focusgroepen hebben plaatsgevonden in de periode november 2013 - april 2014.

Hier vindt u een overzicht van alle deelnemers in de regio per beroepsgroep. 
Hier vindt u een compleet overzicht van de huiswerkopdracht naar de tweede bijeenkomst. 
Hier vindt u een compleet overzicht van de huiswerkopdracht naar de derde bijeenkomst. 

Hier vindt u het overzicht van de wetenschap KCVG. 
Hier vindt u de samenvatting van de bestaande best practices en evidence.