Push
 

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij!

Dat is het doel van de beweging "Mensen met Mogelijkheden‟ van 21 beroepsgroepen. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De beweging "Mensen Met Mogelijkheden" biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en werk(zoek)enden - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te realiseren.

"Alles wat je aandacht geeft, groeit", Aristoteles. 

Aan de basis van de beweging staan twee uitgangspunten.

  1. het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de werk(zoek)enden en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie.
  2. denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn


De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het project "Mensen met Mogelijkheden‟ willen bereiken dat vele mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. 

 

Aan de slag met MMM Mensen Met Mogelijkheden:

  • het MMM Inspiratieboek met aanpak, methodieken en verhalen, lees verder
  • samenvattingen voor professionals, werk(zoek)enden, werkgevers, lees verder
  • de online training MMM om je als professional de methodieken eigen te maken, lees verder
  • de Masterclass (MMM/NSPOH) ‘’Arbeidsparticipatie Mensen Met Mogelijkheden versterkt!’’(ééndaagse ervaringsworkshop). De volgende masterclass is 7 september; lees verder
  • De Kerntraining (MMM/NSPOH) ‘’Arbeidsparticipatie ‘’Mensen Met Mogelijkheden versterkt!’’ (vierdaagse verdieping). De volgende kerntraining begint op 12 september, lees verder
  • Het MMM Magazine. Extra gedrukte exemplaren zijn via ons secretariaat op te vragen, lees verder
  • Korte ervaringsworkshops MMM, lees verder
  • MMM aanpak toepassen bij gemeenten, UWV, GGZ, werkgevers etc., lees verder