Push

Bibliotheek

 

MMM in 2016

Uitzending Brandpunt over leerwerkbedrijf bij Emergis
http://www.npo.nl/brandpunt/13-12-2016/KN_1686913/POMS_KN_6413223

MMM Meer Mensen met Mogelijkheden
Succesverhalen delen. Inspiratie opdoen om verder te gaan. Op 21 november kwamen in het kader van het project MMM-Mensen met Mogelijkheden beleidsmakers, werkgevers, ervaringsdeskundigen en professionals kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen met als doel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te houden. Aan de hand van interviews met o.a. een ervaringsdeskundige, werkgever en Jetta Klijnsma van SZW en Kees van der Burg van SZW maakten de aanwezigen verbinding door plannen te smeden over betere samenwerking. Succesverhaal Leiden kwam onder leiding van Ruud Nijsten en Myla Barendregt uitgebreid aan bod. Lees hier verder over de avond en de facstheet van het project MMM. 

Verwarde personen; het gaat om de samenleving, niet om het systeem 14 september 2016
In haar eindrapport concludeert het Aanjaagteam Verwarde Personen dat het systeem beter moet. Zonde van tijd en moeite, er kan beter gewerkt worden aan gezamenlijke en preventieve geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Lees hier het volledige artikel. 

Het gaat om het delen van verdriet - ook het verdriet van de begeleider, in gesprek met Harry Kunneman
Tijdschrift voor begeleidingskunde
Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, houdt zich vooral bezig met het thema normatieve professionalisering. Hij heeft een grote hoeveelheid publicaties op zijn naam staan, waarvan het boek Voorbeij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (2005) het meest bekend is geworden. Lees hier het volledige artikel. 

Handreiking VNG 6 juli 2016 
Een integrale blik op zorg en re-integratie 
Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners ter bevordering van participatie en re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Lees hier de handreiking. 

Artikel Volkskrant 19 mei 2016
Onzichtbare handicap maakt werkgever bang 
Ze worden wel de vergeten groep van de Participatiewet genoemd: mensen zonder werk met psychische problemen. Dat gaat veranderen. Het UWV trekt miljoenen voor hen uit. Lees hier het artikel. 

Voortgekomen uit MMM - Platform SamenWerken in Leiden
Te vinden op Twitter (@PFSamenWerken) met hashtag #GAenG071.
Gezonde Arbeid en Geest in Leiden! Daarvoor staat GAenG071.
De bijeenkomsten die dit platform organiseert en de Facebookgroep zijn bedoeld om een open dialoog te starten met alle betrokkenen en ideeën te genereren om (arbeids-)kwaliteiten en -mogelijkheden van mensen met psychische kwetsbaarheid optimaal te benutten in onze Leidse samenleving. 
Klik hier voor de Facebookpagina van de platform. 
Deze Facebook Pagina wordt in gebruik genomen in Galerie Café Leidse Lente tijdens de Inspiratie Bijeenkomst op 16 februari 2016 in Leiden in het bijzijn van dhr. H. Lenferink, burgemeester te Leiden.

 

MMM in 2015

Persbericht: Online training 'Mensen met Mogelijkheden' van start
De online training vind je hier

MMM op Loopbaancongres met als thema 'Schatzoeken'
Dinsdag 10 november 2015 vond het jaarlijkse Noloc Loopbaancongres plaats. Diverse topsprekers hebben de deelnemers geinspireerd. 
Film impressie MMM
Film algemeen Noloc congres


MMM in Loopbaan Visie, artikel van Marja Blok
'Meedoen is beter dan afzonderen', luidt het artikel van Marja Blok. Marja is loopbaancoach en trainer. Ze heeft ervaring met vragen rondom loopbaan,- beroeps,- en studiekeuze, participaie en toelichting naar (on)betaald werk en coachen van persoonlijke- en professionele groei. Klik hier voor het artikel.

MMM magazine
Klik hier voor de online versie van het  MMM magazine. 

15 oktober 2015 Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Vroege Psychose
Op 15 oktober a.s. organiseert het Netwerk Vroege Psychose een landelijke Netwerkconferentie bij GGZ Drenthe in Beilen. Tijdens deze bijeenkomst worden wetenschappelijke resultaten en praktijkervaringen gedeeld over belangrijke thema's in de vroege psychosezorg. De bijeenkomst wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met GGZ Friesland en GGZ Drenthe. Het thema van de dag is "Het sociale netwerk:. De lezingen en workshops hebben als onderwerp: familie, werk en opleiding, actueel onderzoek, het NVP als sociaal netwerk, interdisciplinair samenwerken en vroegrehabilitatie. Klik hier voor meer informatie. 

Artikel: Kwetsbare jongere vaak geen taak voor sociale dienst

Artikel: Psychiatrie nieuw openheid 'ik heb het zelf ook, zegt de psychiater

Artikel: Acceptatie grootste 'aanpassing' voor arbeidsgehandicapte

LVSC: Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar in herstelondersteunende zorg 

MMM online training vermeld in NL Werkt juni 2015 

Boekje eenvoudige uitleg Participatiewet
De Participatiewet is een ingewikkelde wet. Dit boekje geeft in eenvoudige taal en met veel beeld uitleg over de Participatiewet en alles wat er bij komt kijken: Wat is de Participatiewet? Wat is er veranderd? Wie krijgt ermee te maken? Wat betekent het voor mensen die onder de nieuwe wet vallen? Klik hier voor meer informatie. 

GGZ en UWV werken amper samen
UWV en GGZ-instellingen werken slechts beperkt samen om de arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische stoornissen te bevorderen. Dit ondanks samenwerkingsafspraken die UWV en GGZ Nederland in 2012 hebben gemaakt. Bovendien is onbekend of die samenwerking ertoe leidt dat mensen met een psychatrische stoornis vaker werk vinden of behouden. Lees hier verder

Congres Mensenwerk 9 februari 2015
Foto impressie
Presentatie workshop MMM voor werkgevers
Presentatie workshop MMM voor professionals

 

MMM in 2014

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen is klaar! 
U kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link
of klikt u op de voorkant van het boek hierboven.

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie
U kunt hier het persbericht downloaden
Er zijn ook drie samenvattingen beschikbaar
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor ervaringsdeskundigen
 

Brief van Ministerie SZW aan de Tweede Kamer december 2014 

Toespraak van minister-president Rutte bij het congres "Anders denken over psychische aandoeningen" op 10-9- 2014

Publicatie in Good Company van IMK juni 2014

NVvA: Publicatie in AD Visie juni 2014: Op avontuur met twintig beroepsgroepen

NVvA: Publicatie in AD Visie april 2014: Project MMM cultuuromslag onder professionals

De presentatie van Monique Klompé en Linda ten Hove van 31 maart 2014

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek
Dit door Samen Sterk zonder Stigma gefaciliteerde onderzoek, is het eerste uitgebreide literatuuronderzoek in Nederland naar psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever. Alle relevante (wetenschappelijke) Nederlandse en Engelstalige literatuur van de afgelopen tien jaar is teegn het licht gehouden en gelokaliseerd. De belangrijkste conclusie van het onderzoek: er is nog relatief weinig aandacht voor werknemers met psychische aandoeningen op de werkvloer. Klik hier voor het persbericht en voor het volledige rapport.

Colllega's met karakter
Collega’s met karakter is een campagne van Instituut GAK om meer aandacht te krijgen voor de benarde positie van werkzoekenden met een psychische stoornis. De campagne doet met tv-en radiospots een oproep aan werkgevers. Klik hier voor het Boekje voor Bazen.

 

MMM in 2013

MMMensen met mogelijkheden
Bevordering participatie van mensen met psychische problemen

Op 10 oktober 2013 vond de kick off plaats. Hiervan is een verslag gemaakt dat u hier kunt vinden. 

Project MMMensen met (psychische) mogelijkheden
Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om te participeren in de maatschappij. Omgekeerd leidt participatie vaak tot meer welbevinden, een betere gezondheid en minder aanspraak op zorg en uitkeringen. Ministeries SZW en VWS willen participatie van mensen met psychische beperkingen bevorderen. Daarvoor gaan bijna 20 beroepsgroepen met elkaar in het project MMMensen met mogelijkheden (project 2) een cultuuromslag bereiken door het verhaal van ervaringsdeskundigen en werkgevers centraal te stellen en daarvan te leren. Het gaat daarbij om de mens, werk en ontzorgen.

Doelstelling en resultaten project
Het project voorziet in het bevorderen van de participatie van mensen met psychische problemen door goede praktijken te stimuleren en knelpunten weg te nemen bij en door professionals. Het project moet resulteren in een gezamenlijke handreiking aan professionals en een format voor gezamenlijke nascholing om het handelen meer te richten op mogelijkheden dan op beperkingen/zelfregie en de mens en werkgever daarin te faciliteren. De handreiking zal een antwoord opleveren op de volgende vragen: Wat zijn effectieve methoden? Wat zijn succesfactoren? Wat werkt voor een goede houding bij de professional ten aanzien van de mogelijkheden van mensen met psychische problemen? Wat hebben professionals van elkaar nodig? Wat kunnen professionals van ervaringsdeskundigen en elkaar leren? Etc.

Jetta Klijnsma geeft startschot MMMensen met mogelijkheden

Noloc: Nieuwsbericht oktober 2013 

Overig 
Informatie over de opleiding voor ervaringsdeskundigheid MBO niveau 4
Informatie over de post-hbo Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht 

Overige documenten:
Het projectplan
Deskresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Samenvatting overzicht opbrengst desktopresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen
De samenvatting van de bestaande best practices en evidence  
Toolkit4you

 

MMM Media 2012

 

MMM Wajong in 2012

Impressie van het vorige project MMM
MMM is begonnen met de doelgroep Wajong in 2009 en ontwikkeld tot 2012. De informatie over dat project staat hier. MMM is natuurlijk niet alleen toe te passen op de doelgroep Wajong of mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar op iedereen. 

Jongeren met mogelijkheden staan centraal in project
Op de arbeidsmarkt zijn jongeren met een beperking een bijzondere groep, omdat ze aan het begin van hun loopbaan staan en omdat ze meer dan hun leeftijdsgenoten in aanraking komen met "zorg". Om begrijpelijke redenen is er volop aandacht voor bescherming van deze jongeren. Gaandeweg is de focus op beperkingen verschoven naar mogelijkheden van de jongeren.

Versterking van de samenwerking tussen professionals die jongeren ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. Daar gaat het om in het project "Werken naar vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio" dat later de titel "MMM...Mensen met mogelijkheden" kreeg. De centrale vraag is "Hoe kunnen wij werken naar vermogen door jongeren vanuit onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?" Dat vraagt een houding en een blik van de professional die de jongere en potentiële mogelijkheden centraal stelt. 

Verslag: Professionals leren van MMMensen met mogelijkheden
''Wat goed dat deze jongeren bereid waren om ons hun verhaal te vertellen.'' Elke professional is nu aan zet. Leer van MMMensen met mogelijkheden! Acht beroepsgroepen, waaronder de NVvA en NVVG als initiatiefnemers, hebben in een uniek project samengewerkt om de dienstverlening aan MMMensen met mogelijkheden te verbeteren. Het project is nog niet afgelopen. Eigenlijk begint het nu pas echt. We trekken het land door met workshops. ''Luisteren, luisteren, luisteren'' hoe eenvoudig kan het zijn?' 

Magische momenten
De regio bijeenkomsten waarin we luisterden naar de verhalen (en reacties) van de jongeren waren top. Ze kregen een bepaalde magie. Ook al was het soms best spannend, de jongeren hebben openhartig en met verve hun verhaal verteld. Selle van der Woude was daarin een belangrijke actor als tovenaar: Hij interviewde op een zeer open en toegankelijke manier. En de professionals hebben heel aandachtig geluisterd. Bij de eerste bijeenkomst in Utrecht kwam het idee uit de groep naar voren om het geleerde in briefvorm terug te geven aan de jongere in de derde bijeenkomst. Dat was zeker een stimulans om het dichtbij te houden. Een deel van die magie hebben we ook gevoeld op de conferentie op 30 maart 2012. De films uit de regio's Alkmaar en Venlo droegen daar aan bij als ook de deelname van jongeren aan de workshops en de organisatie van de conferentie door De Meerklank. Zowel de jongeren als de professionals hebben dit als bijzonder ervaren. De kunst is nu natuurlijk die magie vast te houden en mee te nemen in de spreekkamer, of liever... luisterkamer. 

Belangrijkste opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten hebben uiteindelijk toch met cultuur te maken, hoe moeilijk tastbaar dat soms ook lijkt. Allereerst hebben de jongeren ervaren dat er intensief naar hen geluisterd is. Zij voelden zich serieus genomen. De professionals hebben ervaren dat de jongeren prima in staat zijn om hun verhaal te doen. En hoe ze daarvan kunnen genieten en groeien, ook in een half uur. WAar bij voorbaat de discussie was of jongeren met bepaalde beperkingen wel geschikt zouden zijn om hun verhaal te doen, komt het nu terug naar de professionals zelf: ligt het niet meer aan de manier waarop ik de jongere benader? Meer nog dan om de beperking draait het om de hinder die de jongeren ervaren van hun beperking. We hebben laten zien hoe je zonder voorkennis van de specifieke beperking die hinder helder boven tafel kunt krijgen. Het heeft tot bewustwording bij de professionals geleid wat ze er zelf aan kunnen doen om de jongeren beter te ondersteunen. En ze weten beter van elkaar wat ze doen en kunnen betekenen voor deze jongeren. Het hele project heeft tot kansen voor de deelnemende beroepsvereniging geleid: kansen om elkaar te versterken, elkaar aan te vullen en acties te ondernemen voor een vervolg. Zodat het vuur levendig blijft. Of de steen in het water een vloedgolf tot gevolg heeft. 

Samenvatting boek MMM Professionals leren van mensen met mogelijkheden
Verslag conferentie MMMensen met Mogelijkheden 30 maart 2012
Videomateriaal Registratie en openingsfilm MMM project 2012

Verder hieronder:
Eerste fase project: regiobijeenkomsten met acht professionals en de jongeren centraal
Tweede fase project: MMMooi symposium: MMM...Mensen met mogelijkheden
Derde fase project: We gaan verder!

Eerste fase project: Regiobijeenkomsten met acht professionals en de jongeren centraal
In de periode juni – november 2011 hebben in vijf regio’s verzekeringsartsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen geluisterd naar de verhalen van drie jongeren met beperkte mogelijkheden. Zij hebben met elkaar gereflecteerd op hun professionele samenwerking in dienstverlening aan deze jongeren. Daarbij stonden twee vragen centraal: “Hoe kunnen wij de ambitie van jongeren om te werken naar vermogen met onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?” “Hoe ontstaat er bij alle professionals een houding en een aanpak gericht op oplossingen die de jongeren zijn/haar potentiële mogelijkheden centraal stelt.” 

Hieruit zijn de volgende aanbevelingsbrieven voortgekomen: 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Groningen 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Utrecht 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Venlo 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Alkmaar 
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de college's Regio Hengelo 

Alle deelnemers aan de regio's zijn het er over eens dat de gekozen werkwijze, het luisteren naar en centraal stellen van het (levens)verhaal van de jongere, tot inzichten heeft geleid die bijdragen aan een betere dienstverlening aan de jongere. 

Wij leren van de regio's en gaan als acht beroepsgroepen er voor zorgen dat het aangewakkerde vuurtje, om arbeidsmarktperspectief aan de jongeren te bieden, blijft branden. Iedere professional kan daar het eigen steentje aan bijdragen. 

Tweede fase project: MMMooi symposium: MMM...Mensen met mogelijkheden
Op 30 maart 2012 vond het symposium MMM...Mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. 

Deze beroepsgroepen waren: 
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland 
Nederlands Instituut van Psychologen 
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen 
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen 

"Ze weten niet wat ze met me aan moeten" en "Je staat alleen met je beperking". Maar ook: "Werkgevers zijn soms net baby's, je moet altijd voor ze klaarstaan." Het zijn veelzeggende citaten van jongeren en professionals uit films die documentairemaker Maaike Broos maakte naar aanleiding van het project MMM... Mensen met mogelijkheden. De films waren het startpunt voor de conferentie "Professionals leren van MMM... Mensen met mogelijkheden". 

Na een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang  te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.: 

- Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc. 
- Nascholingstrainingen organiseren. 
- Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met name houding en gedrag centraal staan. 
- Een speciale linked-in groep starten: ‘’mensen met mogelijkheden’’. 

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen. 

Eindconclusie van het symposium: 
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden. 

Mmmeer dan een intentieovereenkomst: voor de getekende intentieovereenkomst klik hier 
Voor het persbericht uitgegeven door de acht beroepsgroepen klik hier 
Voor het verslag van het symposium klik hier.  
Voor de dagpresentatie van het symposium klik hier

Derde fase project: We gaan verder!
Elke vereniging gaat verder met dit project en zet acties in om MMM...Mensen met mogelijkheden een vervolg te geven. Ook de individuele professionals zijn er elke dag mee bezig en laten zich herinneren door "sweet reminders". 

Presentatie MMMensen met Mogelijkheden tijdens bedrijfsgeneeskundige dagen
24 mei 2012, Marga van Liere en Monique Klompé

Artikel Werken met autisme vraagt om kennis en aandacht
juli 2013, AD Visie

 

MMM is partner "Alles is Gezondheid"

21 beroepsgroepen die deelnemen aan MMM zijn ook partner van het programma "Alles is Gezondheid". 
Zie hier het filmpje van de ondertekening van de plegde.