Push

West

In de regio West hebben de drie bijeenkomsten reeds plaatsgevonden. 

Uit deze bijeenkomsten zijn de volgende werkdocumenten ontstaan:
Flappen van eerste bijeenkomst
Huiswerkopdracht naar tweede bijeenkomst
Fotoverslag van tweede bijeenkomst
Huiswerkopdracht naar derde bijeenkomst
Flappen van derde bijeenkomst

Initiatieven uit de regio: 
Elevator pitch: Goedemorgen, Ik ben Myla Barendregt,  organisatie psycholoog en werk(zoek)enden. Ik wil mensen en organisaties optimaal tot hun recht laten komen. Daarom hebben twee collega’s en ik in Leiden een Platform opgericht, Platform ‘Samen Werken’. Het is voortgekomen uit het project MMM – Mensen met Mogelijkheden waar we aan deelnamen in  2013/’14. Met de mensen van de ronde tafel waar aan wij zaten, hebben we een Missie opgesteld, namelijk dat over 10 jaar, tenminste 100 werkgevers in Leiden geïnspireerd en bereid zouden zijn om mensen met een  psychische kwetsbaarheid èn mogelijkheden, aan te nemen en dat daarbij zowel  de werkgever als de werknemer zou worden begeleid. Dat zo een win-win situatie zou kunnen ontstaan. Aan het platform doen  mensen uit verscheidene beroepsgroepen mee zoals  artsen, psychologen, arbeids- en werk(zoek)enden, ondernemers, trainers en coaches. 17 maart aanstaande is onze derde bijeenkomst. Daarin spreken gastsprekers en wisselen deelnemers  ideeën en ontwikkelingen uit. Het is een klein platform en initiatief, maar mijn motto is: Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke en ten slotte komt het onmogelijke voor elkaar! Dank u wel.
Voor meer informatie over het Platform Samen Werken verwijzen wij u naar onze facebookpagina