Push

Professionals

Beweging Mensen met Mogelijkheden
Professionals willen hun handelen meer richten op (behoud van) betaald werk als onderdeel van interventies en behandeling. Dat betekent meer focus op mogelijkheden, minder op beperkingen, bij alle betrokkenen:


De beweging MMM daagt professionals uit om samen met werk(zoek)enden en werkgevers in actie te komen. De gezamenlijk ontwikkelde producten binnen de beweging MMM - inspiratieboek, magazine, online training, Masterclass, workshop, Platform SamenWerken - stellen iedereen in staat om samen of ieder voor zich de vier stappen van het project MMM te doorlopen, te weten: verdiepen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken.

MMM heeft ook een methodiek om goed samen te werken opgeleverd: gedeelde visie, doelstellingen en kwaliteiten, goede communicatie en context. 
Van hieruit is ook een lokaal initatief voortgekomen: Platform SamenWerken in Leiden. 
Professionals kunnen lid worden van de LinkedIn groep Mensen met Mogelijkheden. 


Het doorlopen van de stappen kan zowel door individueel de opdrachten te maken, maar het kan ook in groepsverband, met collega's uit de eigen organisatie of beroepsgroep of met andere collega's in de regio. Dat kan een ieder doen aan de hand van het inspiratieboek of magazine, maar ook via de online training of training. 

Collega-professionals in focusgroepen in vijf regio’s zijn hierin al voorgegaan. Hun ervaringen zijn opgenomen in het inspiratieboek en magazine. Met het doorlopen van de stappen vindt een shift in mindset plaats: van beperkingen naar mogelijkheden. In de vijf regio’s is het beginpunt steeds geweest: het verhaal van de mens in kwestie, de werk(zoek)ende met een psychische kwetsbaarheid, en het verhaal van de werkgever. Deze verhalen zijn opgenomen. Vervolgens zijn de dromen en acties van de professionals opgetekend. Bovendien is een verbinding gemaakt met wat er vanuit de (wetenschappelijke) literatuur en vanuit onderzoek bekend is over effectieve interventies en aanpakmethoden.