Push

MMM in 2015

Persbericht: Online training 'Mensen met Mogelijkheden' van start
De online training vind je hier

MMM op Loopbaancongres met als thema 'Schatzoeken'
Dinsdag 10 november 2015 vond het jaarlijkse Noloc Loopbaancongres plaats. Diverse topsprekers hebben de deelnemers geinspireerd. 
Film impressie MMM
Film algemeen Noloc congres


MMM in Loopbaan Visie, artikel van Marja Blok
'Meedoen is beter dan afzonderen', luidt het artikel van Marja Blok. Marja is loopbaancoach en trainer. Ze heeft ervaring met vragen rondom loopbaan,- beroeps,- en studiekeuze, participaie en toelichting naar (on)betaald werk en coachen van persoonlijke- en professionele groei. Klik hier voor het artikel.

MMM magazine
Klik hier voor de online versie van het  MMM magazine. 

15 oktober 2015 Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Vroege Psychose
Op 15 oktober a.s. organiseert het Netwerk Vroege Psychose een landelijke Netwerkconferentie bij GGZ Drenthe in Beilen. Tijdens deze bijeenkomst worden wetenschappelijke resultaten en praktijkervaringen gedeeld over belangrijke thema's in de vroege psychosezorg. De bijeenkomst wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met GGZ Friesland en GGZ Drenthe. Het thema van de dag is "Het sociale netwerk:. De lezingen en workshops hebben als onderwerp: familie, werk en opleiding, actueel onderzoek, het NVP als sociaal netwerk, interdisciplinair samenwerken en vroegrehabilitatie. Klik hier voor meer informatie. 

Artikel: Kwetsbare jongere vaak geen taak voor sociale dienst

Artikel: Psychiatrie nieuw openheid 'ik heb het zelf ook, zegt de psychiater

Artikel: Acceptatie grootste 'aanpassing' voor arbeidsgehandicapte

LVSC: Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar in herstelondersteunende zorg 

MMM online training vermeld in NL Werkt juni 2015 

Boekje eenvoudige uitleg Participatiewet
De Participatiewet is een ingewikkelde wet. Dit boekje geeft in eenvoudige taal en met veel beeld uitleg over de Participatiewet en alles wat er bij komt kijken: Wat is de Participatiewet? Wat is er veranderd? Wie krijgt ermee te maken? Wat betekent het voor mensen die onder de nieuwe wet vallen? Klik hier voor meer informatie. 

GGZ en UWV werken amper samen
UWV en GGZ-instellingen werken slechts beperkt samen om de arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische stoornissen te bevorderen. Dit ondanks samenwerkingsafspraken die UWV en GGZ Nederland in 2012 hebben gemaakt. Bovendien is onbekend of die samenwerking ertoe leidt dat mensen met een psychatrische stoornis vaker werk vinden of behouden. Lees hier verder

Congres Mensenwerk 9 februari 2015
Foto impressie
Presentatie workshop MMM voor werkgevers
Presentatie workshop MMM voor professionals