Push

MMM in 2016

Uitzending Brandpunt over leerwerkbedrijf bij Emergis
http://www.npo.nl/brandpunt/13-12-2016/KN_1686913/POMS_KN_6413223

MMM Meer Mensen met Mogelijkheden
Succesverhalen delen. Inspiratie opdoen om verder te gaan. Op 21 november kwamen in het kader van het project MMM-Mensen met Mogelijkheden beleidsmakers, werkgevers, ervaringsdeskundigen en professionals kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen met als doel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te houden. Aan de hand van interviews met o.a. een ervaringsdeskundige, werkgever en Jetta Klijnsma van SZW en Kees van der Burg van SZW maakten de aanwezigen verbinding door plannen te smeden over betere samenwerking. Succesverhaal Leiden kwam onder leiding van Ruud Nijsten en Myla Barendregt uitgebreid aan bod. Lees hier verder over de avond en de facstheet van het project MMM. 

Verwarde personen; het gaat om de samenleving, niet om het systeem 14 september 2016
In haar eindrapport concludeert het Aanjaagteam Verwarde Personen dat het systeem beter moet. Zonde van tijd en moeite, er kan beter gewerkt worden aan gezamenlijke en preventieve geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Lees hier het volledige artikel. 

Het gaat om het delen van verdriet - ook het verdriet van de begeleider, in gesprek met Harry Kunneman
Tijdschrift voor begeleidingskunde
Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, houdt zich vooral bezig met het thema normatieve professionalisering. Hij heeft een grote hoeveelheid publicaties op zijn naam staan, waarvan het boek Voorbeij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (2005) het meest bekend is geworden. Lees hier het volledige artikel. 

Handreiking VNG 6 juli 2016 
Een integrale blik op zorg en re-integratie 
Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners ter bevordering van participatie en re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Lees hier de handreiking. 

Artikel Volkskrant 19 mei 2016
Onzichtbare handicap maakt werkgever bang 
Ze worden wel de vergeten groep van de Participatiewet genoemd: mensen zonder werk met psychische problemen. Dat gaat veranderen. Het UWV trekt miljoenen voor hen uit. Lees hier het artikel. 

Voortgekomen uit MMM - Platform SamenWerken in Leiden
Te vinden op Twitter (@PFSamenWerken) met hashtag #GAenG071.
Gezonde Arbeid en Geest in Leiden! Daarvoor staat GAenG071.
De bijeenkomsten die dit platform organiseert en de Facebookgroep zijn bedoeld om een open dialoog te starten met alle betrokkenen en ideeën te genereren om (arbeids-)kwaliteiten en -mogelijkheden van mensen met psychische kwetsbaarheid optimaal te benutten in onze Leidse samenleving. 
Klik hier voor de Facebookpagina van de platform. 
Deze Facebook Pagina wordt in gebruik genomen in Galerie Café Leidse Lente tijdens de Inspiratie Bijeenkomst op 16 februari 2016 in Leiden in het bijzijn van dhr. H. Lenferink, burgemeester te Leiden.