Push

Aanbod MMM aan regio's in kader van stimuleringsregeling

MMM Mensen Met Mogelijkheden in uw regio
Hoe een krachtige regionale samenwerking bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat is en brengt MMM Mensen Met Mogelijkheden u?
MMM biedt beleidsmakers en professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een inspirerende werkwijze om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Met de inzet van MMM verandert er echt wat in de mindset van de mensen die wat aan arbeidsparticipatie kunnen en ook moeten doen!

MMM is het middel om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie en - samenwerking. Daar boven op biedt het een infrastructuur van professionals van de hele keten rond mens, zorg en werk. MMM brengt professionals van uitvoeringsorganisaties blijvend met elkaar in contact.

MMM Mensen Met Mogelijkheden in de basis is:

Producten MMM Mensen Met Mogelijkheden bedoeld voor beleidsbepalers en -makers:

Producten MMM Mensen Met Mogelijkheden bedoeld voor professionals:

Impact MMM Mensen Met Mogelijkheden ten aanzien van mensen en organisaties:

 

MMM faciliteert u als Centrumgemeente graag bij het indienen van de aanvraag. Wij hebben inmiddels een kleine tien jaar ervaring en willen de MMM werkwijze ook graag bij u in de regio succesvol laten zijn.

Voor meer informatie over MMM Mensen Met Mogelijkheden
www.MMM-mensenmetmogelijkheden.nl

Direct bij de projectleiding (info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl):

Of het secretariaat: 033-2473456.
Via info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl kunt u ook een MMM Magazine op te vragen. Klik hier voor de digitale versie van het magazine.