Push

1-daagse Masterclass “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, verSTERKt!”

Aanmelden voor de masterclass kan via deze link. 

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet.  U als werkgever of professional levert daar een actieve bijdrage in. Hoe zou dat zijn?
U bent al langer bezig met de vraag hoe u mensen met een psychische kwetsbaarheid kunt helpen het beste uit zichzelf te halen. Hoe kunt u de juiste ondersteuning  bieden bij het (vinden en-) behouden van werk? Wat is een succesvolle benadering die zowel het bedrijfs- als het werknemersbelang dient?
U wordt een unieke kans geboden om deel te nemen aan de Masterclass “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!”. In één dag raakt u vertrouwd met een kansrijke en positieve benadering. Werk(zoek)enden (cliënten, werkgevers, professionals) en vooraanstaande experts openen voor u de weg naar ‘waarderend onderzoeken’. Een praktische en concrete benadering die daadwerkelijke oplossingen kan bieden voor álle betrokkenen. Vanuit het succesvolle landelijke project ‘MMM’ zoeken werkgevers, professionals en werk(zoek)enden naar wenselijke en haalbare (werk-)situaties. Hun ervaringen en aanpak staan in deze masterclass centraal. Voorbeelden waar u daadwerkelijk mee aan de slag kunt gaan.
Na het volgen van de Masterclass bent u bekend met het waarderend onderzoeken in de context van MMM en kunt u het binnen uw organisatie uitdragen.

Programma:

Praktische informatie:
Aantal deelnemers: maximaal 24
Prijs: € 250,- vrij van BTW


4-daagse Kerntraining “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!”
Stelt u zich eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. U als professional levert daar een actieve bijdrage in. Hoe zou dat zijn? Welke handvatten heeft u nodig?
U bent er uit: als professionele ondersteuning bij arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol wil zijn, gaat het uit van mogelijkheden. Als dat u aanspreekt, voelt u zich helemaal thuis in deze 4-daagse training. Vanuit het succesvolle landelijke project ‘MMM’ (http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/) is een praktisch ‘inspiratieboek’ en een gratis online training ontwikkeld. Daar bent u bekend mee. U wilt zich verder kwalificeren en praktische resultaten boeken in een 4-daagse training die door MMM in samenwerking met NSPOH is ontwikkeld.
De 4 daagse training is bedoeld om het gedachtegoed van MMM te leren gebruiken in de praktijk. Er wordt actief geoefend met de vraagstelling vanuit waarderend perspectief. Het gaat hierbij niet alleen om het toepassen van een methodiek (acting), maar vooral ook om een aanzet tot het 'zijn' van een MMM- professional (being).
In vier bijeenkomsten en een doorlooptijd van 2 maanden kunt u zich kwalificeren als MMM-professional aan de hand van de volgende onderdelen:

Alle trainingen worden ondersteund met een digitale leeromgeving met relevante inspiratie bronnen, oefeningen, samenwerkingsmogelijkheden en direct contact met deelnemers en trainers.

Praktische informatie:
Aantal deelnemers: maximaal 12
Prijs: € 1795,- vrij van BTW

Aanmelden voor de masterclass of kerntraining kan via deze link.