Push

Actueel

Vrijdag, 24 mei 2018: Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Locatie: 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch
Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. Het festival wordt geopend door de staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Ook MMM-Mensen met Mogelijkheden en de NVvA zullen een bijdrage leveren aan het festival met presentaties over onderzoek op het terrein van psychische gezondheid op het werk. Aanmelden en meer informatie via: https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kennis-en-participatiefestival

Qracht 500 magazine
Qracht 500 is een website en eenmalig magazine over psychische problematiek en (arbeids)participatie. Deze bevelen wij van harte bij u aan. U kunt het magazine hier bestellen.

Van preventie naar amplitie: Interventies voor optimaal functioneren
Door de opkomst van de positieve organisatiepsychologie is het theoretische fundament gelegd voor onderzoek naar positieve werkbeleving. Inmiddels lijkt de tijd rijp om praktisch aan de slag te gaan en deze nieuwe kennis om te zetten in positieve werkgerelatereerde interventies. In dat kader introduceren we in dit artikel het concept 'amplitie', afkomstig van het Latijnse woord amplio, dat versterken betekent. Interventies die gericht zijn op amplitie, zijn nog nauwelijks voor werknemers ontwikkeld of op hun effectiviteit getoest. Het doel van dit artikel is dan ook om te laten zien dat de benodigde ingrediënten wel reeds voorhanden zijn. Klik hier voor het volledige artikel.

Toolbox Werk en Psychische klachten
Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, is welzijnsbevorderend. Ongeacht de oorzaak van de klachten is het werk, vergelijkbaar met het privé domein, een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten. Deze toolbox biedt hiervoor praktische tools zoals vragenlijsten, checklisten en voorbeelden. Hier vindt u de toolbox: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/toolbox-werk-en-psychische-klachten/

Een lokaal sociaal contract
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en kennisorganisaties. Klik hier voor het volledige artikel. 

Reakt doet mee met het kennisfestival Helden van de Wijk op 31 oktober 2017
Op dinsdag 31 oktober 2017 organiseren Kenniscentrum Phrenos en Resilience+ de tweede editie van Helden van de Wijk met als thema 'Maatschappelijk Herstel'. Reakt verzorgt een onderdeel van het buitenprogramma. 
Helden van de wijk heeft een duidelijke boodschap en diverse “Helden en Heldinnen” gaan via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops etc. laten zien dat samen werken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Klik hier voor meer informatie. 

MMM Mensen Met Mogelijkheden in uw regio
Hoe een krachtige regionale samenwerking bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Wat is en brengt MMM Mensen Met Mogelijkheden u?
MMM biedt beleidsmakers en professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een inspirerende werkwijze om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Met de inzet van MMM verandert er echt wat in de mindset van de mensen die wat aan arbeidsparticipatie kunnen en ook moeten doen!
MMM is het middel om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie en - samenwerking. Daar boven op biedt het een infrastructuur van professionals van de hele keten rond mens, zorg en werk. MMM brengt professionals van uitvoeringsorganisaties blijvend met elkaar in contact. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor de digitale versie van het magazine. 

Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen
Met het proefschrift 'Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie' van Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink kan de GGZ er niet meer omheen. Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig. Lees hier het volledige artikel.