Push

Samenvatting

Mensen met mogelijkheden zijn wij allemaal. Als we in die tendens elkaar bejegenen kunnen we de arbeidsparticipatie beter bevorderen. Wij komen vanuit het project met de volgende conclusies en aanbevelingen en geven ze de individuele professionals en de professionals in de regio mee. 

Samenvatting methodieken


Voor de individuele professional
Neem het inspiratieboek, het magazine ter hand en mee in de dagelijkse praktijk. Volg een training. Gewoon om het te gaan doen! Dit inspiratieboek is een kans voor elke professional om tot een verandering van mindset te komen. Zodat je niet meer alleen kijkt naar de beperkingen van een persoon, maar ook naar de mogelijkheden. Luister vooral naar de mens met psychische kwetsbaarheid en bejegen hem of haar als gelijkwaardig mens. Toon je lef als professional en ga naast de werk(zoek)ende en de werkgever staan. Zoek samen met de werk(zoek)ende de lokale ondernemers op en raak ze in het hart. Zoek vanuit de gezamenlijke kracht de weg naar arbeidsparticipatie. Wees je bewust van de energie die het genereert op de werkvloer als je op deze manier de mogelijkheden van mensen en werk benut. En wees daar trots op.

Voor professionals in regio
Verbind lokaal. Daar waar de professionals werken, wonen en leven, zijn de werk(zoek)enden en zijn ook de werkgevers met de banen. Wij roepen dus alle professionals op om van nu af aan de werk(zoek)enden bij acties te betrekken. Wij raden professionals in de regio aan om met elkaar aan de slag te gaan door middel van multidisciplinaire trainingen en met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Het inspiratieboek biedt daar twee werkmethoden voor. Zoek elkaar op, wissel uit, ontmoet elkaar en droom over een wereld die wij met elkaar beter inrichten. Houd aftrapsessies in de arbeidsmarktregio. Als resultaat van het project MMM in West ontstond zo’n initiatief in Leiden: Platform SamenWerken.
Daar kwamen een aantal lokale organisaties en professionals bijeen om een start te maken met een veranderagenda. Binnen MMM was de vonk ontstaan en reikten enkele professionals en ewerk(zoek)enden elkaar de hand. Zonder de bevlogen werk(zoek)ende en de bevlogen professional die de kar gingen trekken was dit nooit ontstaan. De kracht zit hem in de verbinding van de professional met de werk(zoek)ende.

Er zijn drie samenvattingen beschikbaar:
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor werk(zoek)enden